Et du fisk frå du er eit lite barn gjer deg friskare

Å ete fisk gjer deg frisk. Det veit alle. men ny forskning viser at om barn tidleg et fisk vil det gje veldig god helsegevinst. Det motvirkar sjukdomar som astma.

Saka stod publisert i NRK.

Tidlegare blei forledre fråråda å gje barn under eitt år fisk, men no viser ny forskning at barn bør få fisk tidleg.

Om barn et fisk tidlig i livet, vil det gi stor helsegevinst. Og det har ikkje noko å seie om det er feit eller mager fisk – så lenge ungane eter fisk.

– Om barnet et fisk einn gong per veke ved eitt års alder så har det ca. 30 prosent reduksjon av allergirelaterte sjkdomar fram til seks års alder, seier Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU, Torbjørn Øien.