Måndag 9. september var det lokalval

Måndag 9. september kan dei over 18 år røyste på dei politikarane dei vil ha til å styre lokalt. Det er kommune- og fylkestingsval.

Det er to typar val i Noreg. Eit stortingsval og eit lokalval. I år var det lokalval og då fekk alle over 18 år vere med på å finne ut kven som skal styre over kommunen og fylket. Noreg har demokrati, nettopp fordi det er folket som skal bestemme. På den måten er Noreg eit folkestyre. 

På fredag fekk vi vite restulata av Barnas val. Der kom det fram at Arbeidarpartiet fekk flest stemmer når vi slo saman alle stemmene.

Dei grøne miljøpartia fekk mange stemmer

På andreplass kom Miljøpartiet Dei Grøne og på andreplass kom Venstre.

Det er kanskje eit resultat på at mange barn og unge har engasjert seg om klimaet.