Kan topptrente bier bli framtidas søkehundar?

Å trene opp søkehundar tek lang tid, men å trene opp hundrevis av honningbier tek berre nokre dagar.

Luktesansen til honningbier har inspirert forskarar, skriv titan.uio.no

Forskaren, Jerry Bromenshenk frå USA, har trent opp bier til å sniffe seg fram til kjemiske stoff.

Forskaren har trent opp honningbier til å kjenne igjen lukta av bomber, narkotisk stoff og lik.

Trass ein imponerande luktesans hos honningbiene er det nok ikkje fare for at dei tek over jobben frå søkehundane. For honningbier lev normalt rundt 140 dagar.

Pixabay