Sopp og bakteriar kan løysa plastproblemet

Plasten me kvittar oss med hopar seg opp i naturen og har funne vegen heilt ned til dei djupaste havområda i verda. No har forskarar funne ein sopp som kan løysa problemet.

Soppen Aspergillus tubingensis skil ut eit enzym som bryt ned kjemiske bindingar i plasten. No jobbar forskarar med å optimalisera prosessen. Soppen er ein type muggsopp som kan bryte ned både biologisk- og syntetisk materiale.

Saka stod trykt i sin heilskap på Framtida.no