I Sibir har snøen vorte svart

Det kom snø i Sibir, men marka blei ikkje kvit. Alt blei svart.

Dette skjedde i Kemerova som er ei kolgruveområde i Sibir (Russland).

Snøen er no svart og giftig, og ser mest ut som ein film.

Kolstøv frå industrien har nemleg blanda seg med snøen.

Den svenske nettsida NyTeknik skriv at direktøren for kolanlegget har forklart at eit hol i anlegget har gjort det mogleg for kolstøv å ta seg ut i atmosfæren, som igjen har gjort snøen som lava ned heilt svart.

Her kan du sjå ein video som ligg ute på Twitter.