Kor mange armband?

Klarar du å løyse denne nøtta?

Svaret finn du lengre nede i saka

Mari har 12 perlesnorer, 40 runde perler og 48 flate perler. Ho bruker 1 perlesnor, 10 runde perler og 8 flate perler for å laga eitt armband. Viss Mari berre lagar slike armband, kor mange armband kan ho lage?

Mari har 12 perlesnorer, 40 runde perler og 48 flate perler. Ho bruker 1 perlesnor, 10 runde perler og 8 flate perler for å laga eitt armband. Viss Mari berre lagar slike armband, kor mange armband kan ho lage?

440
621
877
10269
Svar totalt: 407

 

 

 

 

 

Svar: 4 armband