Klarar du Matte-Malene si nøtt?

Matte-Malene har virkeleg funne fram ei veldig vanskeleg nøtt i dag. Sjå om du klarar å finne svaret.

LES OPPGÅVA:

Det er 900 meter til skulen min. Hjula til den nye sykkelen min rullar rundt 450 gonger på vegen dit. Hjula til den gamle sykkelen måtte rulla 50 gonger meir på vegen til skulen.

Kor mykje mindre var desse hjula i omkrins?

Kor mykje mindre var desse hjula i omkrins?

5 cm12
20 cm34
60 cm11
Veit ikkje6
Svar totalt: 63

PS!

Etter at du har funne fram til svaret kan du sjekke om du har riktig ved å rekne ut dette reknestykket:

19 + 2 + 5 – 10 + 2 -15 +30 -13 = ??