Matte-Malene med ei mattenøtt

Fasit kan du sjekke nedst på sida.

Kor langt blir det til saman?

Me speler slåball på skulen. I løpet av ein runde slår me 20 slag. Seks av slaga var på 20 meter, fire av slaga på 12 meter, to på 15 meter og resten av slaga var 11 meter kvar. Kor langt blei det til saman?

Me speler slåball på skulen. I løpet av ein runde slår me 20 slag. Seks av slaga var på 20 meter, fire av slaga på 12 meter, to på 15 meter og resten av slaga var 11 meter kvar. Kor langt blei det til saman?

204 meter5
286 meter18
390 meter7
557 meter4
Svar totalt: 34

 

 

 

 

Svaret er litt lengre ned på sida…

 

 

 

 

Svar: 286 meter