Det vil bli varmare i framtida

Sommaren i 2018 var rekordvarm - sjansen for at det blir slik i framtida er stor.

Saka stod fyrst publisert på NRK.no.

Meterologisk institutt legg fredag fram rapporten om den varme tørkesommaren i 2018. I rapporten står også årsaka til at sommaren blei som den blei.

  • Sommaren i fjor var tørr og dekka store områder som varte lenge.
  • Den ekstreme tørre perioden starta allereie i mai og varte til starten av august.
  • I mai-juni var det rekordvarmt. Litt over tre grader varmare enn normalt.

I rapporten står også korleis det kjem til å bli framover.

Dette meiner ekspertane vi kan vente oss:

  • Stor sjanse for at somrane i Oslo vil bli varmare enn i 2018.
  • Det er mindre sjanse for at somrane framover blir like fattige på nedbør.
  • Det er venta meir nedbør totalt gjennom året.
  • Det er venta meir ekstremnedbør
  • Det er venta lengre periodar utan nedbør også.