Tre av ti vil ete mindre raudt kjøtt

Verdshelseorganisasjonen åtvarar mot å ete for mykje raudt kjøtt.

I ei undersøking frå Senetio Research Noreg kjem det fram at tre av ti vil ete mindre raudt kjøtt.

Raudt kjøtt gir meir klimagassutslepp, samt at det er bra for helsa å ete mindre raudt kjøtt. Ein annan faktor handlar om å fordele godene i verda, i solidaritet med andre land.

Skal du ete mindre raudt kjøtt?

Skal du ete mindre raudt kjøtt?

Ja444
Sjølvsagt!12
Nei10
Absolutt ikkje12
Anar ikkje15
Svar totalt: 493