Om å lære seg å argumentere

Diskusjonar kan ende opp i krangling. Ofte skjer dette fordi vi ikkje klarer å snakke saman på ein fin og ryddig måte. Kva må til for at du skal klare å få fram di sak i ein diskusjon?

Les teksten Slik blir du god til å diskutere

Ein lengre versjon finn du her

 

Undervisningstips

La elevane lese artikkelen og svare på spørsmåla.

Svar på desse spørsmåla:

  1. Kom med eit døme på tipsa du får i artikkelen.
  2. Kva trur du er grunnen til at mange tapar ein diskusjon?
  3. Korleis trur du politikarar tenker. Dei må alltid argumentere for si sak.

Gruppeoppgave

Del opp klassen i to grupper.

Ei gruppe argumenterar for ei sak. Den andre gruppa er imot. Brukt tipsa og diskuter.

Reflekter – samtale i klasserommet

Kven vann diskusjonen?

Kvifor vart det slik?