EU forbyr q-tips, plastsugerøyr, plastbestikk og andre eingongsartiklar av plast

EUs austerrikske formannskap kom fram til dette 19. desember. Avtalen må godkjennast, og vil då tre i kraft om to år.

Noreg er ikkje medlem av EU, men vil likevel bli bunden av dei nye reglane.

På forbodslista står:

  • Plastbestikk
  • Plasttallerk
  • Plastkoppar
  • Plastsugerøyr
  • Visse typar matbeholdarar av plast
  • Visse typar drikkebeholdarar av plast
  • Bommulspinnar av plast (q-tips)

Formålet er å minke plastforureininga som har fått stort fokus det siste året.

Vi har skrive om dette tidlegare. Les meir her.