Kenya forbyr plastposar til matavfall

Landet kjempar mot plastforureining.

For sju år sidan forbaud Kenya plastposar til eingongsbruk. No forbyr dei også plastposar til organisk avfall. Det vil seie søppel som kan brytast ned, som for eksempel matavfall.

Miljødirektoratet i Kenya seier at innbyggarane har tre månader på å førebu seg på forbodet, skriv BBC.