Er det greit med mobilfri skule?

Fleire norske skular har innført mobilforbod. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) vil lyfte fram forbodet som ei nasjonal sak.

Franske skulebarn kan ikkje lenger sende tekstmeldingar i skuletimane. Den franske regjeringa har innført totalforbod mot telefonar i barne- og ungdomsskular.

Linda Hofstad Helleland vil sjekke ut om ein skal ha heilt mobilfri skular. Altså at det ikkje skal vere lov å bruke mobilen på skulen.

Vil du ha mobilfri skule?

Vil du ha mobilfri skule?

Ja24
Nei27
JAAA! Absolutt50
Nei, aldri! ALDRI!399
Veit ikkje16
Svar totalt: 516
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) (Foto: Martin B. Andersson/ Kulturdepartementet)