Storflaum i India

I India opplev dei den verste flaumen på nesten 100 år. Fleire har omkome av den store vassstanden.

Dagbladet skriv at meir enn 300 personar har omkome, og fleire enn 220.000 har mista heimane sine.

Vatnet har gjort store skadar. Hundrevis av landsbyar har flauma over og tusenvis av bygningar står under vatn.