Illustrasjon av kroppen. (Wikipedia/ Offentleg eigendom)

Før elevane les artikkelen Kroppen din er alltid i krig må dei fylle ut dei to første kolonnene i VØL-skjemaet om immunforsvaret.

Dette vil eg vite om immunforsvaret Dette ønskjer eg å vite meir om Dette har eg lært om immunforsvaret

 

Så skal elevane lese artikkelen og svare på desse spørsmåla:

1). Kva oppgåver har huda?

2). Kva funksjon har magesyra for å halde oss friske?

3). I kroppen har vi raude og kvite blodceller. Kva er oppgåva for dei kvite blodcellene?

Diskuter i grupper:

Kvifor blir ein sjuk sjølv om kroppen alltid jobbar for at du skal halde deg frisk?

Til slutt fyller elevane ut siste kolonna i VØL-skjemaet.