Aldersgrense på ståhjulingar

No er det inga aldersgrenser for å bruke ståhjuling. Bretta kan no brukast på dei same områda og under dei same vilkåra som syklar. Det er ikkje påbud med hjelm, men det er anbefalt. Tidlegare var det 16-års aldersgrense.

Har du ståhjul?

Har du ståhjul?

Ja27
Nei11
Vil gjerne ha37
Det er litt skummelt3
Svar totalt: 78