Den ukjende venen

Kva er eigentleg ein nettven? Om ikkje du veit kva ein nettven er så skal eg fortelje det no.

Nettvenar er positivt, du kan bli betre i å snakke med ukjente folk, få ein besteven og ikkje minst bli bedre i språk.

Du kan bli betre i språk, du kan møte andre mennesker som ikkje kjem frå samme land som du. Du kan treffe mennesker fra England, Spania, Tyskland osb.

Engelsk er jo eit internasjonalt språk . Er du ein person som ikkje er så veldig dyktig i språk, er ein utanlandsk nettven bra å ha.

Viss du har eit dårleg rykte på deg, eller at du ikkje har ein god venn, så kan du faktisk få ein besteven via nett.

Det er mange som meiner at nettven ikkje er ein bra ting mellom anna fordi du kan møte folk som er kriminelle, eller som vil sende deg litt upassande meldingar. Du kan faktisk få ein besteven som ikkje er som dei fleste. Du treng ikkje å fortelje at du ikkje har så mange venar eller at du ikkje har eit så godt rykte på deg. Fortell om det positive, om korleis du er, kva du likar.

Alle som er imot nettvenar; Det er ikkje negativt, du kan bli kjent med hyggelige folk som berre vil deg godt. Du blir kanskje betre i språk og får deg ein besteven.

No håper eg at du synes nettven er ein bra ting.