Vi uttalar Peer Gynt feil

Språkprofessor Sylfest Lomheim seier at vi uttalar Gynt på feil måte.

Språkprofessor Sylfest Lomheim (Foto: Eirik U. Birkeland/Wikipedia CC BY-SA 3.0)

I år er det 150-års jubileum for teaterstykket om Peer Gynt, skrive av Henrik Ibsen.

Peer Gynt er det mest kjende norske teaterstykket gjennom tidene.

No har språkprofessor Sylfest Lomheim, som er ekspert på det norske språket, gått ut og fortalt at vi uttalar Gynt på feil måte.

Han meiner at vi eigentleg skal uttale Gynt utan G. Altså Jynt.

Sylfest seier at forfattaren bak teaterstykket, Henrik Ibsen, sa Jynt. Her viser Sylfest til lydrim i teksta om Peer Gynt.

– Systemet i norsk er slik at vi legg inn ein j-lyd dersom vi har ein g eller k framføre i eller y.

Sylfest Lomheim skreiv fyrst om dette i ei spalte i Klassekampen.

Peer Gynt og Solveig (Foto: Bård Gundersen/ Flickr)