Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald Dahl?

Kollasj av Framtida. Bokomslag frå Gyldendal. Foto av Roald Dahl: Carl Van Vechten, 1954/Library of Congress/Fallen i det fri

Endringane blir gjort for at bøkene skal vere mindre støytande. Feit og stygg er blant orda som er tatt vekk. Les meir om endringane av bøkene til Roald Dahl her!

Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald Dahl?

Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald Dahl?

Ja2
Nei24
Veit ikkje4
Svar totalt: 30
identicon
Onsdag 22. februar 2023

AKTUELLE POOL

Kva synst du om den nye tidsgrensa?

Ei hand som held ein telefon. Telefonskjermen er svart utanom logoen til TikTok
TikTok innfører tidsgrense for brukarar under 18 år. Etter å ha brukt appen i ein time i løpet av ein dag vil appen låsa seg...

Er det greitt å ta ut ord frå bøkene til Roald...

Kollasj med bokomslag og Roald Dahl.
Endringane blir gjort for at bøkene skal vere mindre støytande. Feit og stygg er blant orda som er tatt vekk. Les meir om endringane...