Veit du kva det lengste norske ordet er?

Ordet har heile 60 bokstavar.

Det lengste norske ordet er «minoritetsladningsbærerdiffusjons-koeffisientmålingsapparatur».

Ordet har heile 60 bokstavar og er «eit instrument designa til å måla avstanden mellom partiklane i eit krystallinsk materiale», ifølgje Wiktionary.