Italias største isbre smeltar raskare enn venta

Adamello-breen i dei italienske alpane trekte seg tilbake med 139 meter i fjor. Det seier glasiologen Cristian Ferrari til AFP.

Gjennomsnittleg har den italienske breen trekt seg tilbake med 15 meter dei siste åra, men i fjor var smeltinga heile 139 meter. Totalt har breen trekt seg tilbake med 2,7 kilometer sidan slutten av 1800-talet.

Som andre brear i alpane lid Adamello-breen av mindre snøfall om vinteren. I fjor kom det 50 prosent mindre snø enn normalt. Samtidig fører lengre og varmare somrar til kraftigare smelting.

Held smeltinga fram i dagens tempo, vil breen ha smelta bort innan slutten av dette hundreåret, skriv NRK.

Det var AFP som først omtala saka.