Kva veit du om fastelavn?

Bollar, syltetøy, bjørkeris og farga fjør. Prøv deg i vår store fastelavnskviss!

I dag er det fastelevn, men kva veit du eigentleg om dagen som er full av bollar og og farga fjør?

Resultat:  

Vurdering: