Tre ting hinduane trur på

Hinduisme er éin av dei store verdsreligionane, og har kring éin milliard tilhengarar.

Hinduismen er ein polyteistisk religion. Det betyr at dei trur på fleire gudar.

Andre viktige kjenneteikn med hinduismen:

1. Ærbødigheit for dei heilage bøkene – Vedaene.

2. Reinkarnasjon, som betyr at etter døden blir sjela fødd på ny i ein annan kropp, han kan vera eit menneske, dyr eller plante.

3. Karma – straff for synder.

Heilage kyr

Foto: NTB, AP Photo/Aijaz Rahi

Hindu-religionen forbyr drap og eting av kyr. Dei fleste hinduane er derfor vegetarianarar. Det er likevel berre kyr som gir mjølk som blir rekna som heilage. Alt som kjem frå ei ku blir rekna som magisk, heilande og heilag. Skrifta viser fem spesielt heilage stoff som blir brukte i medisin, ofringar og ritual: mjølk, ost (paneer), ghee (klart smør), gjødsel og urin.

 

Den heilage Ganges-elva

Foto: Patrick Barry, CC BY-SA 2.0-lisens

Ganges-elva er den heilagste i hinduistisk tradisjon. Det blir forstått som personifiseringa av gudinna Ganga. Folk reiser frå fjerne stader for å ta slektningars oske i vatnet i Ganges. Hinduar trur at denne nedsenkinga sender dei døydde til Moksha, og gir frelse og atterføding.