Fann svar på Beethovens helseproblem

Forskarar har for fyrste gong analysert DNA-et til komponisten Beethoven.

0

Ludwig van Beethoven er ein av verdshistorias største komponistar. Beethoven er kjend for å halda fram med musikken sjølv etter han blei funksjonelt døv.

Frå brev og dagbøker veit me at Beethoven syntest det var svært vanskeleg å mista høyrsla. Han hadde stor lidenskap for musikk og var redd for å ikkje kunne høyra på eller laga nye stykke.

Beethoven
Beethoven hadde store helseproblem seint i livet. Maleri: Joseph Karl Stieler / CC

Vart veldig sjuk

Komponistens siste ønskje var at sjukdomen hans skulle bli studert for å spara andre frå å lide slik han gjorde. I mange år var det umogeleg å finna ut kva som låg bak helseproblema hans, men med ny teknologi kan me få innblikk i det genetiske materialet til komponisten.

No har forskarar gjort nettopp det. Dei har henta ut DNA frå håret hans for å læra meir.

– Me vil kasta lys på Beethoven sine helseproblem, som omfatta tap av høyrsle, fortel Johannes Krause som er ein av forskarane bak oppdaginga til CNN.

I tillegg til tapet av høyrsla er det kjend at Beethoven leid av problem med fordøyinga. Han vart òg ramma av leversjukdomen gulsott i dei siste åra av livet.

Fann nye spor

For å testa DNA-et trong forskarane prøvar av det biologiske materialet til Beethoven, heldigvis hadde komponisten gjeve lokkar av håret sitt til vener og familie. Dei starta med åtte hårprøvar, men fann ut at to av dei ikkje kom frå Beethoven og at ein var for skadd til å kunne brukast.

Forskarane kunne ikkje finne eit endeleg svar frå hårprøvane dei analyserte. Høyrsletapet og mageproblema blir verande mysterium, men DNA-et gav hint til bakgrunnen for leverproblema.

Krause fortel at dei fann genetiske risikofaktorar for leversjukdom og bevis på infeksjonen hepatitt B i dei genetiske materialet.