Fann den eldste runesteinen nokosinne

Denne veka blir verdas eldste runestein utstilt på Kulturhistorisk museum i Oslo.

Runolog og professor Kristel Zilmer grov i 2021 fram ein om lag 2000 år gamal runestein i Hole kommune. Runesteinen stammar frå mellom år 1 til år 250 etter vår tidsrekning.

Alderen på steinen kan bety at andre runesteinar er eldre enn forskarar har trudd. Sjølve steinen har fleire runar som kan vere namn på personar. Det gjer at forskarane trur det kan ha vore ein slags gravstein.