Kort forklart: Kva er greia med kryptovaluta?

Kva er eigentleg kryptovaluta? Og korleis fungerer heile greia?

Kva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er i teorien ein type digitale pengar. Det finst altså ingen krypto-kontantar. Det er pengar som berre eksisterer på internett.

Kronene du har på ein konto og betalar med kort er kopla opp mot ein bank. Det er ikkje kryptovaluta.

Det skal difor fungere som ein slags desentralisert valuta.

«Pengane» eksisterer med andre ord utanfor kontrollen til ein stat.

Kvifor eksisterer kryptovaluta?

Det er fleire grunnar til at folk har lyst på eit digitalt og desentralisert pengesystem.

Nokre stoler ikkje på landet dei bur i, og kryptovaluta gjer det enklare å unngå statleg kontroll.

Verdien av spesifikke valutaer er også avhengige av den marknaden han er knytt til. Ei norsk krone vil svinge opp og ned i verdi, avhengig av korleis det går med den norske økonomien. I teorien unngår ein dette problemet med kryptovaluta.

Kva er kritikken av kryptovaluta?

Mange er skeptiske til kryptovaluta av forskjellige grunnar:


Vedum og Støre må bli einige om sin versjon av statsbudsjettet før dei kan forhandle med andre parti. Foto Støre og Vedum: Ole Berg-Rusten / NTB, illustrasjonar Canva, kollasj Framtida.no