Equinor-rapport seier det er miljøforsvarleg å utvide oljefeltet Wisting

Miljøaktivistar meiner rapporten er for dårleg.

Wisting er eit oljefelt som ligg 30 mil nord for finnmarkskysten. Equinor har planlagt å produsere olje frå dette feltet i 30 år frå 2028.

Utgreiinga til Equinor viser at det er mogleg å tilpasse teknologien til å drive utvinning av olje i området. Greenpeace meiner det ikkje er godt nok. Dei påpeiker at Equinor berre har teke omsyn til om det skjer ei mindre oljeulukke.

I tillegg seier dei at Equinor ikkje har teke omsyn til dei globale klimakonsekvensane.


Isa og Viljar med Barnas klimarapport 2022
Isa Viktoria Mellblom Theissen (14) frå Oslo og Viljar Kristoffer Olaussen (12) frå Posgrunn er begge glade for den nye rapporten dei har vore med å skrive for Barnas klimapanel. Foto: Åshild Slåen