6 av 10 resirkulerer ikkje elektronikk

60 prosent av nordmenn seier i ei undersøking at det blir lagra heime.

Det er tre gonger meir enn dei som leverer det til resirkulering, ifølgje SSB.

Berre ein prosent av nordmenn kastar utstyret i restavfallet.

GIF: Giphy.com