Færre reiser på haustferie

I ei undersøking frå NHO Reiseliv svarar 47 prosent av dei spurde at dei skal på ferie i løpet av hausten. Det er ein kraftig nedgang frå 2019 då 67 prosent tok haustferie.

Kristin Krohn Devold, administrerande direktør i NHO Reiseliv, meiner nedgangen skuldast den usikre økonomiske tida me er inne i, skriv NRK. 

LES OGSÅ: Bør vi eigentleg ha haustferie?

Skal du på haustferie i år?

Skal du på haustferie i år?

Ja46
Nei10
Berre ein liten tur6
Veit ikkje9
Svar totalt: 71