Krigsleik var sport

Vikinggutane byrja å trene med våpen allereie då dei var fem-seks år gamle.

Då gutane vart ti, byrja dei å konkurrera i idrettsleikar, og borna konkurrerte i lag med vaksne.

Leikane kunne verta brutale, men deltakarane skulle også vise respekt og kontroll, og følge reglane.

Det står det i boka Vikingenes største slag av Kim Hjardar.