Vann krigar med spionar

Noko av det som gjorde at vikingane ofte vann i kamp, var at dei spionerte på fiendane sine, og fekk tak i viktig informasjon.

Slik visste dei kor og når dei skulle slå til.

Dei angreip ofte når det var indre uro i eit land eller eit område, og dei kunne alliera seg med den eine sida.

Dei hadde også nøye planlagde angrep og organiserte hærar, ifølge Forskning.no.