Vald mot barn er eit verdsproblem

Kvart år opplever nærare éin milliard barn over heile verda fysisk vald.

Tema: kroppen
Illustrasjon: Pixabay, Kollasj: Framtida Junior

Barn opplever vald i heimane sine, på skulen, på jobb eller i samfunnet. Og nesten kvar tiande jente under 20 år, 120 millionar jenter, har opplevd seksuell vald, ifølgje UNICEF.