Ordleikar

Likar du å teikne? Eller å skrive? Har du lyst å finne på kjekke leikar saman med venene dine?

Aktiviteten «Med andre ord» har nokre døme på korleis ein kan bruke ord på fleire måtar.

Her kan du også få tips til andre aktivitetar av Tunkatten Lurivar:

https://www.tunkatten.no/ordleikar/med-andre-ord/