Oppstod truleg for 66 millionar år sidan

Dagens slangar kan ha oppstått omtrent då meteoritten som utrydda dinosaurane krasja i Jorda.

Forskarar har studert bittesmå strukturar i kjempegamle slangefossil.

Ved hjelp av dataprogram har dei funne ut at mellom anna snokfamilien, giftsnok, kvelarslangar og hoggormar stammar frå familiar som oppstod omtrent då asterioden traff jorda.

Slik sett kan dei alle sporast til å ha oppstått for 66 millionar år sidan, skriv forskning.no.