Skrivekonkurranse: Skriv ei bokmelding!

Bli med i skrivekonkurransen til Framtida Junior og vinn fine premiar!

Har du lese ei kjekk, spennande, morosam eller skummel bok?

Skriv ei bokmelding om ei bok du har lese, og bli med i skrivekonkurransen vår!

Sjå her korleis du skriv ei bokmelding: https://framtidajunior.no/2018/08/09/slik-skriv-du-bokmeldingar/

Både vinnarteksten og andre gode tekstar vil bli publiserte på www.framtidajunior.no.

Format: Word-fil

Lengde: 150-350 ord

Premiar: 1. premie: Abonnement på Framtida Junior, bok og Framtida Junior-t-skjorte.

Me gjev òg eit klassesett av Framtida Junior til den klassen som leverer flest bokmeldingar.

Aldersgrense: Under 14 år

Målform: Nynorsk

Innleveringsfrist: 28. januar 2022

Send inn til framtidajunior(a)gmail.com

OBS: Hugs å merka teksten med <NAMN>, <ALDER>, <SKULE> og <TELEFONNUMMER>.