Utlendingar og afghanarar med norske reisedokument får forlata Afghanistan

Taliban seier at alle utlendingar og afghanarar med reisedokument frå USA, Noreg og ei rekkje andre land, vil få forlata Afghanistan.

Det gjeld dermed både norsk-afghanarar med norsk statsborgarskap og afghanske borgarar med norske reisedokument. Det kjem fram i ei utsegn frå amerikanske styresmakter og vel 100 andre land.

Utanriksdepartementet stadfestar at Noreg er eitt av landa.

– Me har fått forsikringar frå Taliban om at alle utlendingar og alle afghanske borgarar med reisedokument frå landa våre, vil få lov til reisa ut av landet, heiter det i utsegna.