Kviss: Kva veit du om jordkloden?

Veit du kvifor ozonlaget er så viktig for livet på jorda? Eller kva det djupaste punktet i havet heiter?

Test kva du kan om jordkloden i denne kvissen!

Resultat:  

Vurdering: