Kor mykje samisk kan du? Test deg sjølv!

I dag er det samefolkets dag og kva er vel betre enn å feira med ein kviss?

Visste du har me har tre ulike samiske språk i Noreg?

Fleirparten av dei som snakkar samisk i Noreg kan nordsamisk, deretter kjem sørsamisk og lulesamisk, skriv Framtida. Her kan du få testa deg på alle tre.

Resultat:  

Vurdering: