Kviss: Kva veit du om universet til Roald Dahl?

Veit du kva krokodillen sin favorittmat er? Kor mange gullbillettar som fanst i «Charlie og Sjokoladefabrikken»? Eller kvar Roald Dahl kjem frå?

No kan du testa deg! Ta kvissen for å finna ut om du kan desse spørsmåla.

Resultat:  

Vurdering: