Norske forskarar kan ha funne medisin mot korona

Forskarar ved NTNU i Trondheim meiner at dei har funne ein måte der dei kan behandla koronasjukdom.

Forskarane trur at ein kombinasjon av eksisterande medisinar kan gjera folk friske att, skriv forskning.no.

– Medisinane kan hindra dødsfall og utvikling av alvorleg koronasjukdom, seier dei to professorane Denis Kainov og Magnar Bjørås.

Kan ha mykje å seia

Viss studiane går bra, trur forskarane at det kjem til å ha mykje å seia.

– Det vil ha mykje å seia for Noreg, men kanskje enno meir for andre land som slit meir med alvorleg koronaskukdom og død, seier Bjørås til NRK.

Kortare tid på sjukehus, redusert risiko for å få problemar etter å ha blitt smitta av koronaviruset og lågare smitte, er blant resultata eit gjennombrot kan gi.