Kviss: Test kunnskapane dine om Donald Duck og co

Veit du kor mange nevøar Donald Duck har? Eller kva Petter Smart jobbar som?

Ta kvissen for å finna ut kor mykje du kan om gjengen i Andeby.

Resultat:  

Vurdering: