4G på månen

Mobilselskapet Nokia har takka ja til å utvikle spesielt utstyr som vil gjere det mogleg å få 4G på månen.

Det er den amerikanske romfartsorganiasjonen NASA som ønskjer seg dette, for å kunne kontrolle månefartøy, lage kart og sende videoar med høg kvalitet tilbake til jorda.

Dei planlegg å sende folk til månen for å opphalde seg der i lengre tid innan 2024.