Gir mange milliardar kroner til Syria

FN og EU har hatt møte om korleis dei kan hjelpe Syria. No har dei samla inn enorm sum for å hjelpe landet.

Det har vore krig i Syria sidan 2011.

Mange milionar menneske har flytta frå heimane sine, og store delar av landet er øydelagt.

Etter at CONVID-19 braut ut har situasjonen i landet vorte endå svakare. Arbeidsplassar har vorte stengt og maten har vorte dyrare.

FN og EU har hatt møte og samla inn 75 miliardar kroner til Syria.

Noreg skal gi 1,75 milliardar kroner.