Norske barn rører seg for lite

Ein fersk rapport (HEVAS) viser at norske barn ikkje er så aktive som ein tilrår.

– Eit mindretal av skulebarn i Noreg og Norden i alderen 11 – 15 år er fysisk aktive i forhold til tilrådingane om 60 minutts dagleg fysisk aktivitet, seier Oddrun Samdal, prosjektleiar for HEVAS-prosjektet ved Universitetet i Bergen.

– Moglege årsaker er variasjonar på tvers av land i organiseringa av fysisk aktivitet i skule- og fritidssamanheng. Funna tyder altså på at det er behov for ein betre tilrettelegging, legg Haug til.

Helsedirektoratet har no lagt fram ein ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet for perioden 2020-2029. Og forskarane peikar på viktigheita av lokal oppfølging i Noreg.

– Vi har no data frå førti år tilbake, og det gir oss eit heilt unikt trendperspektiv på desse temaa, seier Samdal