Kina har store problem med lufta

Luftforureininga i Kina er verre no enn før koronakrisa.

Utsleppa av ozon, nitrogendioksid og svoveldioksid er større enn tilsvarande periode i fjor. Dette kjem av at samfunnet har opna igjen, skriv VG.

Under korona blei samfunnet stengt, dermed blei også utsleppa sterkt reduserte, men dette viser seg å ha vore kortvarig glede i Kina.

No har samfunnet byrja sakte men sikkert å opne igjen.

– Det var forventa. Det handlar om at ein set i gang samfunnet igjen, seier Michael Tjernström, professor ved Universitetet i Stockholm, til svenske Aftonbladet.