Kina seier nei til eingongsplast

Det gigantiske landet Kina sluttar seg no til gruppa av land som vil kutte bruken av plast som berre kan brukast éin gong.

Det blir forventa å ha ein betydeleg innverknad på miljøet, skriv Verdens beste nyheter.

Først vil plastposar bli forbodne i alle større kinesiske byar innan utgangen av 2020. I løpet av dei neste to åra vil dette forbodet deretter bli utvida til å dekke alle mindre byar i Kina.