Elva er friskmeldt

Delawareelva som ligg på austkysten av Amerika er friskmeldt.

Tidlegare var elva veldig forureina. Så ille at malinga på båtane blei misfarga. Etter strammare miljølovgiving og strengare kontroll har elva blitt friskmeldt.