Vil bygge månelanding med tiss

Forskarar har lyst til å bygge ein forskningsstasjon på månen. Den skal vere bygd i betong, men for å lage betong så treng ein vatn. Og det finst det nesten ingenting av på månen. Men no har kanskje den europeiske romfartsorganisasjonen ESA funne løysinga.

Dei kan bruke tiss i staden for vatn.

I urin finst det nemleg eit stoff som heiter urea, som gjer at betongen treng mindre vatn utan å verte tørr.

Månebetongen kan såleis verte laga av mennesketiss og pulveret som dekker overflata til månen.

– Håpet er at astronauttiss kan verte brukt som det er, på ein framtidig månebase, med mindre justeringar av vanninnhaldet, seier Marlies Arnhof.