Fritidsaktivitetar kan opne igjen

Landet har lenge vore stengt, men no opnar det sakte men sikkert opp igjen.

Sjølv om ting opnar er det ein del reglar som framleis gjeld for å hindre at viruset blomstrar opp att.

Organisert idrett, som fotball og handball og liknande kan opnast for inntil 20 personar som held minst ein meter avstand.

Idrettshallar kan opne, men det er forbode å bruke garderobane.